Vystavování psů - 15.

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

* Předchozí díl 14. - Soutěže

Píšete si o rady aneb co jsme zatím vynechali - 4. díl.
Seznam v kynologii nejčastěji používaných zkratek
(Updated: 03.03.2008)

Výstavní řád FCI (Mezinárodní kynologická organizace) a Výstavní řád ČMKU (aktuální znění obou najdete v češtině na stránkách ČMKU v sekci Řády) jsou dva základní dokumenty, kterými se řídí pořádání výstav FCI ve světě a všech výstav ČMKU v České republice. Upravený výstavní řád FCI platný od října 2005 v angličtině najdete na stránce FCI.

Kynologické zkratky, které se týkají výstav psů nebo přímo našeho seriálu o vystavování jsou označeny modrou barvou. Některé zkratky jsou jednoznačné, některé jsou používány různě, v závislosti na zemi použití. Zařadila jsem vše, co se mihlo kolem a týkalo se kynologie... další zkratky budu průběžně doplňovat. Raženo Abecedně.

A1-3 = soutěže Agility. Čím vyšší číslo, tím větší náročnost - obtížnost.
AGFIS = Světová federace sportů (týká se saňového sportu - psích spřežení)
ACHR = Rumunský kynologický svaz
AKC = American Kennel Club - Americký Kennel klub je kynologický klub (organizace) organizující mnoho různých druhů výstav v Americe a zastřešující chov psů s PP (obdoba FCI). Vznikl v roce 1884.
Baby class - třída štěňat od 3 do 6 měsíců věku (na našem webu zkratka TB), německy Welpen classe
BCCC = Belgický klub chovatelů čínských chocholatých psů

BH = barvářské zkoušky honičů - ověřují schopnost loveckého psa při lovu černé zvěře
BH = jedna ze zkoušek sportovní kynologie dle řádu SchH, zkouška doprovodného psa. Zkouška prověřuje ovladatelnost psa, nezahrnuje obranu ani pachové práce, ale je zaměřena na vyrovnanost a ovladatelnost psa v běžném městském ruchu i na cvičišti (prověřuje se základní poslušnost).
BIG = z anglického originálu: Best in Group - Vítěz skupiny. Znamená totéž co BOG viz níže.
BIS = z anglického originálu: Best in Show - jedná se o ocenění, které se uděluje ve finále výstavy, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy. Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří obdrželi titul BOG - Vítěz skupiny.
BJSg = Bundesjugendsieger - Vítěz Německa nebo Rakouska mladých
BK = bonitační komise, je přítomna bonitacím, kde se hodnotí přihlášení - předvedení psi a feny. Stanovy (řády) jednotlivých klubů stanovují, jaké složení (kdo) je v bonitační komisi (např. hlavní poradce chovu, rozhodčí…) a jak bonitace probíhá. U volného chovu bonitace odpadají.
BKS = Bosenský
kynologický svaz

BLUP = Best Linear Unbiassed Prediction - počítačový program na určení chovné hodnoty psa (na základě údajů jeho příbuzných)

BOB = z anglického originálu: Best of Breed - také jinak řečeno "Vítěz plemene".
BOD = z anglického originálu: Best of Day - Vítěz výstavního dne. Uděluje se v závěrečných soutěžích při soutěži držitelů titul BOG daného výstavního dne z nichž se určí Nejlepší pes výstavního dne u některých vícedenních výstav (zejména v ČR a u kombinovaných mezinárodních výstav, kde se nezadává BIS. Např. na dvou mezinárodních výstavách Szombathely x Oberwart. Nesmí se zadávat na sekčních výstavách.
BOG = z anglického originálu: Best of Group - čili "Vítěz skupiny FCI". Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10 skupin a v závěrečných soutěžích výstav (finálové soutěže) je z každé skupiny vybírán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen, tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes skupiny FCI obdrží titul BOG (někdy je používána zkratka BIG) a pokračuje do další soutěže, o titul BOD - Vítěz výstavního dne nebo BIS - Vítěz výstavy.
BOS = Best of Opposite sex, Vítěz opačného pohlaví, zadává se na některých výstavách nejlepšímu jedinci opačného pohlaví, než jaké má držitel BOB. Je-li BOB pes, pak se zadává nejlepší feně, jeli BOB fena, pak psovi. FCI nemá titul oficiálně zaveden, na mezinárodních výstavách FCI se nezadává.
BundSg, BSg. nebo BundessGR = vítěz Německa nebo Rakouska (z výstavy).

BZ = barvářské zkoušky - kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledávku spárkaté zvěře na stopě staré i více jak 12 hodin
BZMP = barvářské zkoušky malých loveckých plemen
C = Carré (ve veterinářství), méně často označováno také D - Distemper. Jedná se o onemocnění zvané psinka. Nemoc nezřídka končící smrtí, od štěněčího věku je doporučováno pravidelné očkování.
CAC = Certificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy. Titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů - zde ne vždy, dle podmínek šampionátů v zemích FCI) ohodnoceným známkou "výborný 1", na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice i dalších zemích. Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit. Podmínky udělování stanovuje každá národní kynologická organizace ve své kompetenci.
CAC-QC = čekatelství národního šampionátu (např. Portugalska nebo Španělska), kdy je pro splnění podmínek šampionátu stanoveno povinné absolvování takové "kvalifikační výstavy" (nebo výstav) na níž se zadává CAC-QC. 
CACL = čekatelství národního titulu šampióna v dostizích
CACIB = Certificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství mezinárodního titulu šampióna krásy - Interchampion. Udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek (365 dní mezi prvním a posledním čekatelstvím, 3 země, 3 různí rozhodčí) může daný pes získat titul Ich. tedy Interšampion.
CACIAg = čekatelství mezinárodního titulu šampióna agility
CACIL = čekatelství mezinárodního titulu šampióna v dostizích
CACIOb = čekatelství mezinárodního titulu šampióna v obedience

CACIT = Certificat d´Aptitude au Championat International de Travail - čekatelství na mezinárodní pracovní titul pro pracovně upotřebitelné psy (lovecká, služební plemena apod.)
CACT = jedná se o čekatelství šampionátu práce (výkonu) a uděluje se nejlepšímu jedinci každého (pracovního) plemene při akci národního nebo mezinárodního významu konané v ČR, která probíhá v plném rozsahu zkoušky IPO3, SchH3, IPO-FH (stopařský závod nejvyšší úrovně), nebo propozic Mistrovství "500 bodů" (pozn. pokud nedošlo ke změně v r. 2006...). Daný pes nebo fena se musí umístnit na 1. místě, a to nejméně s oceněním "velmi dobrý". Tento titul se může udělit psovi i feně, kteří již titul "Šampion práce" mají. Návrh na tento titul může navrhnout pouze sbor rozhodčích delegovaný na danou akci a to pouze za mimořádně kvalitní výkony v průběhu celé soutěže. Druhý pes v pořadí může obdržet Res. CACT, taktéž za předpokladu získání min. známky "velmi dobrý". CACT i Res.CACT se zapisuje do výkonnostní knížky psa a psovod obdrží osvědčení vystavené rozhodčím. Titul není nárokový a je udělován pouze za mimořádné kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.Trojím získáním titulu CACT ve období 2 výcvikových sezón vzniká nárok na přidělení titulu "Šampion práce" (výkonu).
CACT-ČR = dostihový šampión České republiky. Uděluje se jen na vybraných bodovacích dostizích. Řediteli nebo vedoucímu dostihu, který je zadáváním CACT-ČR pověřen, musí majitel psa před dostihem předložit potvrzení, že dotyčný pes obdržel na klubové, speciální, národní nebo mezinárodní výstavě známku "výborný". Podmínek je samozřejmě více. Na všech typech výstav v České republice může být chrt jakéhokoliv plemene vystaven ve třídě pracovní za předpokladu, že dosáhne 4x CACT-ČR v rozmezí více než 12 měsíců.
CAJC = čekatelství na národní titul "Šampión krásy mladých". Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých v ČR a SR dle podmínek řádu pro udělování tohoto titulu. V zahraničí může mít titul pro vítěze třídy mladých různé názvy (Primus junior, Jugendsieger atd.).
CC = Challenge Certificat - osvědčení, které se podaří získat jen velmi malému počtu psů (praktikuje se pouze v zemích, které spadají pod Kennel Club, tedy ne v ČR). Které plemeno na které výstavě bude mít příležitost získat CC určuje Kennel Club.

CCD = Chinese Crested Dog - česky čínský chocholatý pes
CCL = Ceroidní lipofuscinóza psů (Canine ceroid lipofuscinosis, CCL) je vzácné neurologické degenerativní onemocnění psů, charakteristické zvýšeným usazováním lipidů (tuků) v nervových buňkách, což vede k různým zdravotním problémům, končícím až smrtí postiženého jedince. Někdy bývá CCL označována také jako metabolické onemocnění (vzhledem k chybnému metabolismu tuků, které nejsou přirozeně enzymaticky odbourávány.) Více 

CEA = anomálie očí objevující se u kólií, spíše výjimečně u šeltií
CIN = zkratka pro plemeno čínský chocholatý pes v průkazech vydaných PK ČMKU
Co = coronaviróza (ve veterinářství) - jedná se o virové onemocnění, které provázení silné průjmy
CPC = Portugalský národní kynologický svaz
CRA = atrofie sítnice (často se objevuje po chronickém zánětů oka)
CWC = čekatelství národního šampionátu Polska
ČASPS = Česká asociace sportu psích spřežení, která vznikla v roce 1989 a je určena pro zájemce o saňový sport - psí spřežení, bez omezení plemenem a čistokrevnosti zapřahaných psů
CCHP = Čínský chocholatý pes čili Chinese Crested Dog
ČKS = Český kynologický svaz
ČMKJ = Českomoravská kynologická jednota
ČMKU = Českomoravská kynologická unie (www.cmku.cz)
ČMMJ = Českomoravská myslivecká jednota
ČMSKSP = Český musherský svaz klubu severských psů, je určen pro závodníky z řad majitelů čistokrevných severských saňových psů
D = "dobrý", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se trojce.
DKK - 0/0,0/1,1/2... apod. = je výše postižení onemocnění kyčelních kloubů, přičemž 0/0, často uváděno pouze: neg., tedy negativní, hovoří o zdravých kloubech kyčelních. Číslo před lomítkem a za lomítkem je hodnocení pro každou končetinu zvlášť. Čím větší je číslo, tím větší je postižení. Nejhorší a nejvyšší postižení je u nás známo 4/4. U většiny plemen, u kterých je RTG DKK (rentgen kyčelních kloubů) povinné, je maximální povolená výše druhého stupně, tedy 2/2, 2/1, 2/0, 0/2. 1/2. Jsou však plemena, kde je do chovu povoleno i větší postižení, nebo naopak menší či žádné. Tuto informaci vám poskytne příslušný klub.
DSVV = Německý svaz sportu psích spřežení
ED = dysplazie loktu (loketního kloubu)
ENCI = Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - Italský národní kynologický svaz
ESDRA = Evropská asociace sportu psích spřežení, bez zaměření na plemena i původ psů, má pod patronací velké závody, určuje pravidla saňového sportu a podporuje jeho rozvíjení v rámci Evropy
EW = European winner (nejvyšší ocenění na evropské výstavě psů)
EJW = European Junior winner (nejvyšší ocenění na evropské výstavě psů )
EuroSg, EUW nebo Europas = Evropský vítěz, European winner (nejvyšší ocenění na evropské výstavě psů)
FCA = Argentinský národní kynologický svaz
FCI = Fédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická federace, která byla založena v roce 1911. Tato mezinárodní organizace sjednocuje podmínky zadávání mezinárodně platných titulů (výstavnách a pracovních), základní chovatelské zásady, zásady posuzování a vystavování čistokrevných psů. Sestavuje kalendář mezinárodních výstav psů. Nevydává rodokmeny psům! Zakládajícími zeměmi FCI bylo pět evropských zemí - Německo, Belgie, Rakousko, Francie a Holandsko. Dnes do ní patří mnoho kynologických organizací pěti kontinentů (80 v roce 2006). Sídlo FCI je v Belgii. České kynologické organizace patří právě pod FCI a jsou v ní zastoupeny prostřednictvím ČMKU (Českomoravské kynologické unie). 

FCI MS = Mistrovství světa ve výkonu podle zkušebního řádu IPO (zkušební řád pro pracovní plemena sportovní kynologie vydaný FCI)
FH 1 - 2 = speciální stopařská zkouška sportovní kynologie obsahující pouze velmi náročné stopy. Patří do souboru zkoušek dle mezinárodního zkušebního řádu SchH. Vyšší číslo označuje větší náročnost.
FISTC = Mezinárodní federace sportu psích spřežení, pouze pro psy severské s průkazem původu
FT = Field Trials - zkouší se práce psů (ohařů) v poli: daleké, systematické hledání, vystavování zvěře a tzv. přiznávání. Absolvováním FT pes však nezískává loveckou upotřebitelnost.
FTR = Field Trials retrívrů - zkouší se práce psů, specielně retrívrů v poli: daleké, systematické hledání, vystavování zvěře a tzv. přiznávání.
GKC = Kynologický svaz Gibraltaru
GCh = Grand Champion = výstavní šampionát, jehož čekatelství lze získat pouze ve třídě šampionů v některých zemích (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Brazílie, Argentina... atd. )

HA = HL = hairless, naháč, varieta čínského chocholatého psa bez srsti, případně jiných bezsrstých plemen
HD = dysplazie kyčelního kloubu, častěji (u nás) známo pod zkratkou DKK
HD-A (nebo HD-frei) = rentgen kyčelních kloubů s negativním nálezem, tedy 0/0
HD-B (nebo HD+/- či HD-1) = rentgen kyčelních kloubů s přechodným stavem označeným stupněm 1, např. 0/1,1/1,1/0
HD-C (nebo HD+ či HD-2) = rentgen kyčelních kloubů s nálezem lehkého postižení  např. 0/2, 2/2, 2/0,1/2, 2/1
HDGY- Maďarský Derby vítěz - titul zadávaný 1x ročně na Derby výstavě (obdoba naší Národní výstavy se zadáváním titulu Národní vítěz, titul však může získat pouze jedinec do věku 24 měsíců)
HFGY - vítěz plemene (BOB) v Maďarsku
HKS = Chorvatský
národní kynologický svaz
HL = HA = hairless, naháč, varieta čínského chocholatého psa bez srsti
HPJ - Vítěz mladých Maďarska na úrovni titulu CAJC
Hr = dominantní alela genu pro lysost u naháčů (z anglického slůvka hairless)
hr = recesivní alela pro růst srsti u labutěnek a životaschopných naháčů
hrhr = označení pro životaschopného homozygotního jedince variety powder puff - labutěnku (labutěnky nenesou gen pro lysost, ze spojení dvou labutěnek se nikdy nenarodí naháč)
Hrhr = označení pro životaschopného heterozygotního jedince variety hairless (ze spojení dvou naháčů stejně jako z kombinace naháč x labutěnka se v jednom vrhu mohou narodit naháči i labutěnky v poměru odpovídajícím Mendelovým o dědičnosti)
HrHr = označení pro většinou neživotaschopného homozygotního jedince variety hairless (obvykle hyne v době prenatálního vývoje nebo těsně po narození, bývá čistým naháče se silnými projevy genu pro lysost Hr) 

HZ = honičské zkoušky - ověřují schopnost loveckého psa při lovu černé zvěře
CH. (Ch. či Champ.) = držitel titulu šampión krásy. Pes či fena mohou obdržet tituly šampionů různých zemí. Každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu. Podmínky pro udělení titulu "Český šampión" (nebo také "Národní šampión") jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem "Champion" má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.
CHK = chovatelská komise. Chovatelská komise rozhoduje o některých "výjimkách" v řízení chovu, např. o "evidovaném chovu", řídí chov, navrhuje různá opatření na zlepšení chovu daného plemene...
CHS (ch.s.) = chovatelská stanice (nikoliv chovná, jak bývá chybně uváděno !)
I 1 až I 3 (anatomie) = dentes incisivi, zuby - řezáky, čísla označují zuby jdoucí v pořadí "za sebou"

IFSS = Mezinárodní federace sportu psích spřežení, člen Světové federace sportů, bez omezení původem a plemenem psů
Ihb (IHB) = Individuální hlavní zkoušky barvářů, jsou nejvyšším typem zkoušek pro plemena barvářů
IHZ SK = individuální honičské zkoušky slovenských kopovů
ICH (INT., nebo také Ich.) = Interšampión - "Mezinárodní šampión krásy". Pokud pes či fena získá 4x CACIB, nejméně ve třech zemích, nejméně od tří různých rozhodčích pokud a mezi udělením prvního a posledního (čtvrtého) ocenění CACIB uplyne doba delší než jeden rok má nárok na přiznání titulu Interchampion prostřednictvím FCI. O titul se žádá přes národní kynologickou organizaci (u nás přes ČMKU). Podmínkou přiznání titulu Ich. je i to, že daný jedinec musí mít úplné tři generace předků zapsané v plemenných knihách FCI.
Intermediate class = mezitřída od 15 do 24 měsíců věku

IPO 1-3 = mezinárodní zkušební řád sportovní kynologie vydaný FCI, která se věnuje nejen chovatelské činnosti, ale také pracovní stránce psů. Zkoušky se musí plnit postupně, přičemž nejnáročnější je zkouška třetího stupně. Jedná se o zkoušky všestranné, tedy obsahující stopu, poslušnost a obranu.
IPOR = mezinárodní záchranářský řád
ISDRA = International Sled Dog Racing Asociation - mezinárodní organizace pro příznivce sportu psích spřežení, která vznikla v roce 1966 a jejíž cílem je rozšířit sport psích spřežení po celém světě.
JCH (Jch.) = šampión mladých (Junior champion) pes či fena, kteří ve třídě mladých získají 3x titul CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC do dvou let věku, od minimálně dvou různých rozhodčích, mohou získat titul "Český junior šampión". Tento titul však neopravňuje psa k vystavovaní ve třídě šampiónů. Podmínky udělování šampionátu mladých stanovuje každá národní kynologická organizace ve své kompetenci.
JgSg. = Jugendsieger - vítěz mladých (obdoba CAJC)
JH = juniorhandling, soutěž mladých vystavovatelů, obvykle rozdělená na dvě věkové kategorie
Junior class = třída mladých, u nás na webu TM; německy Jugend classe
JWW = Junior World Winner = světový vítěz mladých, zadává se pouze jednou ročně na světové výstavě FCI

K I-III = maďarská všestranná zkouška ve sportovní kynologii
KC = Kennel Club - (britský) je nejstarším chovatelským klubem na světě. Vznikl v roce 1873. Je omezen pouze na chovatelské aspekty, organizuje mnoho různých druhů výstav např. ve Velké Británii, Jižní Africe, Austrálii... (KCSB)
KCSM = národní kynologický svaz repuliky San Marino
KCHN - Klub chovatelů naháčů ČR
KJ = Kynologická jednota
KL = krycí list. Zamýšlené krytí se eviduje na tzv. krycím listě. Krycí list je jedním ze základních tiskopisů potřebných pro vystavení průkazů původů následně narozených štěňat.
KO = kynologická organizace (cvičák)
KOE = Řecký národní kynologický svaz
KV (Kl.v.) = Klubová výstava, nebo se také může jednat o zkratku titulu "Klubový vítěz".
KV (Kr.v.) = Krajská výstava. Jedná se o výstavu (společně s Oblastní výstavou) nejnižšího stupně. Je určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul "Krajský vítěz". Součástí krajských výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i klubové nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.
KZS = Slovinský národní kynologický svaz
LOE = zkratka plemenné knihy Španělska
LOF = zkratka plemenné knihy Francie
LOSH = zkratka plemenné knihy Belgie

LZ = lesní zkoušky, po jejichž absolvování získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře
LZMP = lesní zkoušky malých plemen psů
M IPO = Mistrovství dle řádu IPO (3.stupně), týká se sportovního výcviku psů. (Zpravidla se jedná o mistrovství České republiky).
M NZŘ = "pětistovka" - Mistrovství dle Národního zkušebního řádu. Obsahuje stopové práce dle ZPS2, poslušnost dle ZVV3 a obranu dle ZPO2, jedná se o uznávaný národní závod, právem považovaný za nejtěžší (i když se najdou i odpůrci tohoto názoru a probíhá kolem něj velmi živá diskuse o zrušení)
M1 až M3 = dentes molares (zuby - stoličky)
ME = Mistrovství Evropy. Může se týkat všech typů sportů a práce se psy (sportovní kynologie, dostihy chrtů, záchranářské práce...)
MEOE - (Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete) národní kynologický svaz Maďarska
MET = zkratka plemenné knihy Maďarska

MFH = Memoriál Františka Housky (soutěž určená loveckým psům)
MFV = Memoriál Františka Vojtěcha (soutěž určená loveckým psům)
MIL.DH = vojenská (armádní) zkouška psů
MJK = Memoriál Jozefa Kadleca (soutěž určená loveckým psům)
MKP = Memoriál Karla Podhajského - je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR. Uspěje-li vítěz v I. ceně, obdrží titul CACIT a CACT. Druhý pes v I. ceně obdrží r.CACIT a r.CACT. Tyto tituly se v MKP zadávají nejlepším všech zúčastněných plemen, pokud získají I. cenu.
MKS = Memoriál Kolomana Slimáka (soutěž určená loveckým psům) - jedná se o vrcholné mezinárodní zkoušky ohařů s udělováním CACIT. K. Slimák je nestor slovenské lovecké kynologie.
MMŠ = memoriál Mileny Štěrbové (soutěž určená loveckým psům)
MRK = Memoriál Richarda Knolla - je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů o titul "Všestranný vítěz ČR roku..."
MS = mistrovství světa. Může se týkat všech typů sportů a práce se psy (sportovní kynologie, dostihy chrtů, záchranářské práce...).
MS WUSV = mistrovství světa německých ovčáků
MSKS = Moravskoslezský kynologický svaz (sportovní kynologie)
Multich. = Multichampion, neoficiální titul !, obvykle uváděný u psů, kteří mají přiznány národní šampionáty z více než tří různých zemí FCI
MVDrK = Memoriál MVDr.Josefa Kuhna (soutěž určená loveckým psům)
MZŘ = mezinárodní zkušební řád (např. IPO či SchH, ale i jakýkoliv jiný netýkající se sportovní kynologie)
N = "nedostatečný", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se pětce, tedy, že pes není typický, či že jeho výkon byl jednoduše nedostatečný.
NHSB = zkratka plemenné knihy Holandska
NKK = Norský
národní kynologický svaz

NV = národní výstava (je určena všem plemenům psů), nebo také se může jednat o zkratku titulu "Národní vítěz"
NZŘ = národní zkušební řád, (např. pro sportovní kynologii zahrnuje zkoušky ZM-ZVV3, ZPO a ZPS, ale může se týkat i jiného zaměření kynologie)
OV (Obl.v.) = Oblastní výstava. Jedná se o výstavu (společně s Krajskou výstavou) nejnižšího stupně. Je určena plemenům uvedeným v propozicích výstavy. Nebo tato zkratka může také znamenat titul "Oblastní vítěz". Součástí oblastních výstav, po dohodě s kluby jednotlivých plemen, mohou být i klubové nebo speciální výstavy určené pro jednotlivá plemena.
OCD = osteochondróza - osteochondritida. Jedná se o nádorové onemocnění chrupavky.
ÖHZB = zkratka plemenné knihy Rakouska
OPCH = oblastní poradce chovu
Open class = třída otevřená od 15 měsíců dále bez omezení, u nás na webu zkratka TO
OPT 1-3 = zkouška psa obranáře dle zkušebního řádu zvaného TART. Obsahuje poslušnost a obranu. Zkoušky se skládají od nejnižšího stupně po nejvyšší - vzestupně, přičemž OPT3 je zkouška nejnáročnější.
P = (v saňovém sportu) znamená "pulka", dřívější název zněl skandinávská, a označením S. Může se jednat jak o závodní třídu (pes+pulka, což jsou ploché boby+lyžař), nebo také závodní třídu PM=Pulka muži, PŽ=Pulka ženy.
PEN = zkratka pro plemeno peruánský naháč v průkazech vydaných PK ČMKU
P1 až P4 = dentes praemolares (třeňové zuby)
PB (Pb) = předběžné (zkoušky) barvářů
PK = plemenná kniha
PKzW = Polský národní kynologický svaz
PL = patella luxation, onemocnění čéšky (vykloubení), zejména malých plemen. Hodnocení:  Stupeň l - přerušované, končetina je občas nesena, kolenní čéška se v kloubu snadno otáčí při úplném natažení kolenního kloubu, ale po uvolnění se vrací na své místo. Stupeň 2 - časté vykloubení, které v některých případech přejde do více či méně stálého vykloubení'. Končetina je někdy nesena. Kolenní kloub zůstává mírně ohnut. Stupeň 3 - stálé vykloubení s otočením kosti holenní a vybočením holenního výčnělku. Zvíře může končetinu používat s napůl ohnutým kolenním kloubem. Stupeň 4 - stálé vykloubení (následkem úrazu). Končetina je nesena nebo se zvíře pohybuje nahrbeně s končetinou částečně ohnutou.

PO1-3 = polská všestranná zkouška (sportovní) kynologie

p.p. (PP) = průkaz původu (Pedigree)
PP = powder puff, labutěnka, osrstěná varieta čínského chocholatého psa
PRA = progressive retina atrophy, což je progresivní atrofie sítnice(postižení oka), degenerace (postupné zakrňování). Jedná se o dědičné onemocnění.
P REG = pomocný registr, označení rodokmenu jedince, který nemá předky v oficiálních knihách FCI. Podmínky pro zápis jedinců do tohoto registru upravuje řád ČMKU.
Prering (Prepare ring) = přípravný kruh
Puppy class = třída dorostu od 6 do 9 měsíců; německy Jüngsten classe

PZ = podzimní zkoušky - lovecké zkoušky, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a aportování drobné zvěře
PZMP = podzimní zkoušky malých plemen
PZP = pastevecká zkouška psa, prověřuje způsobilost psa k vedení stáda, včetně přechodu stáda přes most, po komunikaci, vyvedení a odvedení stáda z/do košáru
ÖKV = Österreichischer Kynologenverband - Rakouský kynologický svaz
r. CAC (res. CAC) = jedincům ohodnoceným známkou "výborný 2", může rozhodčí udělit res. CAC. Ten se uděluje zvlášť psovi a zvlášť feně ve třídách šampionů (vítězů), pracovní, otevřené a v mezitřídě, a to jen jedincům mimořádných kvalit, kterému by rozhodčí titul CAC zadal, pokud by nebyl na výstavě přítomen jedinec, který obdržel "výborný 1", CAC. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený (udělený) titul "Český šampion", přiznává se CAC (jeho váha) jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení titulu si ověřuje sám majitel jedince s res.CAC na sekretariátě ČMKU. V jiných zemích upravují zadávání titulu příslušné národní řády.
r. CACIB (res. CACIB) = - psovi/feně na druhém místě, za jedincem, který obdržel ocenění CACIB (jen na mezinárodních výstavách), může rozhodčí udělit res.CACIB.

r. CACT (res. CACT) = může obdržet druhý pes v pořadí, za stejných pravidel, jak je uvedeno výše, včetně známky "velmi dobrý". Pokud získá v soutěži CACT (ČR) jedinec, který už potvrzený titul Šampion práce ČR má, přizná se CACT (jeho váha) jedinci (stejného plemene), který obdržel res.CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověřuje majitel jedince s res.CACT na sekretariátu ČMKU.
REG. (u čísla zápisu) = znamená, že se jedná o jedince registrovaného. Takový pes pes či fena nemá tři plné generace předků zapsané v plemenných knihách FCI. Registrovaný jedinec sice může na mezinárodní výstavě získat titul CACIB, ale FCI mu nepotvrdí titul "Interchampion". Nezřídka je důvodem registrovaného zápisu fakt, že předci štěněte byli do ČR dovezeni ze země, která není (či nebyla) členem FCI.
RH-E = zkouška způsobilosti záchranného psa. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-F A = zkouška záchranného psa stopaře typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-F B = zkouška záchranného psa stopaře typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-FL A = zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-FL B = zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-L C = zkouška záchranného psa lavináře s typem obtížnosti C. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RHT A = zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RHT B = zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-W A = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti A. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-W B = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti B. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-W C = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti C. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-W D = zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání s typem obtížnosti D. Jedná se o zkoušku mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RK = revizní komise (skládá se z lichého počtu lidí), je volena v každé organizaci a kontroluje dodržování stanov apod..
RKF = Ruský národní kynologický svaz
RSCE = Španělský
kynologický svaz
RTG DKK = rentgen kyčelních kloubů
S, P, O = stopa, poslušnost, obrana. Těchto zkratek se používá při vypisování dosažených bodů v dané zkoušce, tedy např: ZVV2 - S 93, P 99, O 95. Čím více dosažených bodů, tím lépe. Většinou je nejvyšší počet bodů 100, ale např. u ZM je max.50 za každý oddíl, ale naproti tomu např. v oddíle obrany u zkoušky ZPO 2 je max. počet dosažených bodů 200.
SC = Schweizerischer Schäferhund Club - Švýcarský klub chovatelů ovčáckých psů
SCC ASSO =  Francouský kynologický svaz (Société Centrale Canine pour l'Amélioration des Races de Chiens en France)
SCMM = Marocký
kynologický svaz (Société Centrale Canine Marocaine)

SH = seniorhandling, soutěž dospělých vystavovatelů
SHSB = Schweizer Hundestammbuch - plemenná kniha Švýcarska
SKG = Schweizerische Kinologische Gesellschaft - Švýcarská kynologická společnost

SchH 1-3 = mezinárodní zkušební řad vytvořený klubem německých ovčáků, tedy se jedná o zkoušky sportovní kynologie, obsahující stopu, poslušnost a obranu. Opět nejvyšší číslo označuje nejvyšší a tedy i nejtěžší stupeň zkoušky, přičemž je bezpodmínečné absolvování všech stupňů vzestupně - postupně.
SchHA = zkouška ze souboru zkušebního řádu SchH, obsahující pouze poslušnost a obranu, tedy se jedná o zkoušku stopařskou.
Skj (v saňovém sportu) = třída Skijöring, je nejméně náročná třída - soutěž na vybavení, její počátky byly ve Skandinávii a u nás
SKJ = Slovenská kynologická jednota, slovenský národní kynologický svaz zastupující Slovensko v FCI (na úrovni naší ČMKU)
SKK = Svaz kynologických klubů, zakládající člen ČMKU
SKK = Švédský
kynologický svaz
SPT1-3 = zkouška psa stopaře dle zkušebního řádu TART, která obsahuje stopu, poslušnost a speciální cviky. Zkoušky se skládají postupně - vzestupně, přičemž SPT3 je zkouška nejnáročnější.
SPZ = Slovenský poĺovnický zväz
SRSH = Belgický kynologický svaz
SSPS ČR = Svaz sportu psích spřežení České republiky
SV = Verein für Deutsche Schäferhunde - Spolek chovatelů německých ovčáků v Německu
SV = Speciální výstava. Tato výstava je pořádána 1x ročně pro každé plemeno svým klubem. Na této výstavě se zadává i ocenění CAC a CAJC.
SVV1-3 = slovenská všestranná zkouška, je velice obdobná (ne-li přímo stejná), jako zkouška dle českého národního zkušebního řádu ZVV1-3
SZBK = Svaz záchranných brigád kynologů
T 1-3 (TART 1-3) = zkoušky dle zkušebního řádu TART. Jsou všestranné (stopa, poslušnost a obrana) a skládají se postupně - vzestupně, přičemž T3 (TART3) je zkouška nejnáročnější.
TART = zkratka pro Terénní A Racionální Trénink - jedná se o druh zkušebního řádu výcviku psů.
TRIAL = soutěže v pasení (práce ovčáckého psa)
U = "uspokojivý", jedná se u o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se čtyřce.
U = univerzálně lovecky upotřebitelný pes (takto je zapisován do plemenné knihy)
UCHL = Lucemburský národní kynologický svaz
UChM = Moldavský národní kynologický svaz

V = "výborný", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se jedničce. Je-li u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je typický v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.
VD = "velmi dobrý", jedná se o známku zadávanou jak na výstavách, soutěžích či zkouškách, dalo by se říci, že v překladu se jedná o známku rovnající se dvojce. Jeli u hodnocení na výstavě k tomuto písmenu přidáno i číslo, znamená to že pes je "velmi dobrý" v exteriéru pro dané plemeno a číslo označuje pořadí nejlepších čtyř jedinců v dané třídě.
VDH = Verband für das Deutsche Hundewesen - Německý kynologický svaz

VG = Very good, z angličtiny "velmi dobrý", ocenění psa na výstavě či zkouškách
VP = speciální zkoušky zaměřené na vodní práce loveckých psů
= výstavní řád - určuje pravidla na výstavách tak, aby všechny výstavy na území České republiky měly jednotný a důstojný ráz. Bezprostředně navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI
VSV (Vítěz SV) = "Vítěz speciální výstavy" - jedná se o výstavu určenou pro jednotlivá plemena, je pořádána pouze 1x ročně.
VTD = vítěz třídy dorostu (na výstavě oblastní či krajské)
VTM = vítěz třídy mladých (na výstavě oblastní či krajské)
VMz =
vítěz mezitřídy (na výstavě oblastní či krajské)
VTO = vítěz třídy otevřené (na výstavě oblastní či krajské)
VTP = vítěz třídy pracovní (na výstavě oblastní či krajské)
VV = výstavní výbor jedná se o organizační jednotku, která se stará o zdárný průběh výstavy

VZ = všestranné zkoušky - jsou nejvyšším typem loveckých zkoušek. Pes, který je úspěšně absolvuje, může být v plemenné knize zapsán jako univerzálně lovecky upotřebitelný pes (zkratka U)
VZ 1-3 = vytrvalostní zkouška, kterou se prověřuje fyzická zdatnost psa. Čísla 1-3 představují obtížnost zkoušky. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
VZMP = všestranné zkoušky malých plemen
WeltsGR = Světový vítěz (vítěz Světové výstavy na úrovni titulu CACIB)
WW = World winner, Světový vítěz (např. vítěz Světové výstavy je vítěz s titulem CACIB)
Xolo = Xoloitzcuintle, mexický naháč

ZC = zkouška cadaver ze zkušebního řádu pro záchranné psy zboru dobrovolných hasičů.
ZH = zkoušky honičů - kvalifikuje psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé
ZK = zkouška kondiční ze zkušebního řádu pro záchranné psy zboru dobrovolných hasičů.
ZKO = základní kynologická organizace (cvičiště psů)
ZLP1-3 = zkouška lavinových psů 1.-3.stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška ZLP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZLP-N = noční zkouška lavinových prací, prověřuje schopnosti psa vyhledávat zasypané osoby sněhem, přičemž zkouška je ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZM = zkouška základního minima dle českého národního zkušebního řádu, zkouška prověřující všestrannost (zahrnuje stopu, poslušnost a obranu), přístupná pro všechny psy s výškou min. 45 cm
ZMMP = všestranná zkouška základního minima ve sportovní kynologii malých plemen (stopa, poslušnost a spec.cviky) - určena pro plemena do výšky 45 cm
ZMP 1-2 = všestranná zkouška (stopa, poslušnost, speciální cviky) malých plemen dle národního zkušebního řádu sportovní kynologie, určena pro všechny psy menší než 45 cm, bez dalšího omezení. Čísla znamenají stupně obtížnosti, přičemž ZMP2 je zkouška náročnější - těžší. Zkoušky se musí absolvovat postupně - vzestupně.
ZN = zkoušky z norování (u psů norníků)
ZO = základní organizace (cvičiště psů)
ZO = zkouška odvahy psa
ZOP = zkouška ovladatelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. Obsahuje nejzákladnější cviky poslušnosti.
ZPO1-2 = zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a obranu), pro oba stupně je stanovená minim. výška psa, která činní 45 cm. 1. stupeň je přípustný jak pro psy s p.p. tak bez p.p., 2. stupeň, podstatně náročnější zkouška-na dva figuranty, je určena pouze psy s průkazem původu. Účast na ZPO2 podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPO1.
ZPO1-2 (OP1-2) = zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii, dle Národního zkušebního řádu. Přípustná je psům vyšším než 45 cm. Obě zkoušky se musí dělat postupně - vzestupně. Obsahuje pouze poslušnost a obranu. ZPO2 mohou provádět pouze plemena s průkazem původu.
ZPOP 1-3 = zkoušky práce ovčáckého psa. Cílem je posoudit vlohy a stupeň vyškolení psa k práci s ovcemi. Stupně označují náročnost zkoušky, přičemž čím vyšší číslo - stupeň, tím je zkouška náročnější.
ZPR = zkoušky přinášení, určeno pro retrívry
ZPS1-2 (SP1-2) = zkouška psa stopaře ve sportovní kynologii (obsahuje poslušnost a stopy), 1. stupeň je přípustný pro všechny psy bez omezení, 2. stupeň, podstatně náročnější zkouška, je určena pouze psy s průkazem původu, bez omezení výšky. Účast na ZPS2 podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPS1.
ZPU1-2 = zkouška pracovní upotřebitelnosti psa, vytvořená Kynologickou jednotou Brno. ZPU1 obsahuje základní cviky poslušnosti + u volitelný cvik - hlídání předmětu nebo stopování, ZPU2 obsahuje stopu, poslušnost a obranu.
ZPV = zkouška plošného vyhledávání stupně A - B (A nižší stupeň) N - noční, ze zkušebního řádu pro záchranné psy zboru dobrovolných hasičů.
= zkušební řád (pravidla a seznam cviků např. u sportovní kynologie či myslivosti atd.)
ZS = zkouška stopování stupně A - B (A nižší stupeň), ze zkušebního řádu pro záchranné psy zboru dobrovolných hasičů.
ZSV = zkouška sutinového vyhledávání stupně A - B (A nižší stupeň) N - noční, ze zkušebního řádu pro záchranné psy zboru dobrovolných hasičů.
ZTV = zkouška terénního vyhledávání je zkouškou záchranných psů. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZV = zkoušky vloh - základní lovecké zkoušky odhalující vrozené vlohy psa
ZVMP = zkoušky vloh malých plemen (lovecká zkouška)
ZVOP = zkouška vloh ovčáckého psa. Cílem je posoudit vlohy a stupeň vyškolení psa k práci s ovcemi. U některých plemen je pes (fena), který úspěšně absolvuje tuto zkoušku, oprávněn být na výstavě zařazen do třídy pracovní.
ZVP 1-3 = zkouška vodních prací 1.-3. stupně, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZVP-N = noční zkouška vodních prací, prověřuje práci psa ve vyhledávání a zachraňování osob ve vodě, ztížena tmou. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZVR, LZR, PZR, VZR = jmenované zkoušky jsou různé lovecké zkoušky pro retrívry
ZVV1-3 = (ZVV1 či ZV1, ZVV2 či ZV2, ZVV3 či ZV3), jedná se o zkoušky všestrannosti (stopa, poslušnost, obrana) dle národního zkušebního řádu sportovní kynologie. Je přístupná všem psům vyšším 45 cm. Do druhého stupně včetně je přístupná všem psům bez ohledu na plemeno a čistokrevnost. Čísla znamenají stupně obtížnosti, přičemž čím vyšší je číslo, tím náročnější - těžší zkouška je. Zkoušky se musí absolvovat postupně - vzestupně.
ZZO = zkouška základní ovladatelnosti ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií. Slouží jako nejnižší zkouška k prověření vloh psa k dalšímu výcviku, její splnění není vstupní podmínkou pro složení zkoušek jiných.
ZZP1-3 = zkouška záchranných prací 1.-3. stupně, přičemž zkoušky se musí splňovat postupně a vzestupně, tedy zkouška ZZP3 je z této série zkouškou nejnáročnější. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád
ZZP-N = noční zkouška záchranných prací (psů). Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZZS = zkouška záchranného stopování. Jedná se o zkoušky dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZZZ = zkouška záchranářské způsobilosti (psa), dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád

* Cizojazyčné názvy plemene Chinese Crested Dog 

Odkazy na weby s dalšími slovníčky a seznamy zkratek: 
Stafbul.com
Artemis Terra

od Šimonova mlýna

* Veškeré výjimky a speciální ustanovení pro plemeno německý ovčák si prosím nastudujte v příslušných řádech sami. Píšu seriál co nejvšeobecněji tak, aby byl přínosem pro většinu vystavovatelů. Specifika jednotlivých plemen ponechávám na bedrech jejich majitelů...

* Chybějí vám vysvětlení dalších zkratek? Napište nám prosím - doplníme je.

Příště: Vystavování 16.

© Ing. Libuše Brychtová 23. 08. 2006