Vystavování psů - 12.

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

* Předchozí díl 11. - Výstavní taktika 5

Píšete si o rady aneb co jsme zatím vynechali - 1. díl.
Druhy výstav
, výstavní třídy a základní zkratky

Na mezinárodní výstavě by mělo být vidět, že je pořádána pod patronací FCI. V Obervartu vyhrála ch.s. z Haliparku soutěž chovatelských skupin a moc hezky se na to vzpomíná...Výstavní řád FCI (Mezinárodní kynologická organizace) a Výstavní řád ČMKU (aktuální znění obou najdete v češtině na stránkách ČMKU v sekci Řády) jsou dva základní dokumenty, kterými se řídí pořádání mezinárodních výstav FCI ve světě a všech výstav ČMKU v České republice. Výstavní řády mívají i některé chovatelské kluby, ale zásadní je, že nesmí být s výstavním řádem FCI ani ČMKU v rozporu. Je nabíledni, že probrat se zněním řádů,  je hlavně pro začátečníky téměř nadlidský úkol. Přijde mi to podobné, jako když si laik pročítá právnické dokumenty a snaží se jim porozumět. Obojí je totiž stejně nestravitelné. Budu se vám tedy snažit podat pomocnou ruku a vybrat pro vás to nejdůležitější, co byste opravdu měli vědět. Pusťme se do toho.

Pokročilejším vystavovatelům a kynologům pak doporučuji oba hlavní výstavní řády si nejen přečíst, ale také je i solidně znát. Nikdy to není na škodu protože ani tady neznalost věci bohužel neomlouvá.

Nově upravený výstavní řád FCI platný od října 2005 najdete v angličtině na stránce FCI.

Druhy výstav aneb kam vyrazit a o co je možné soutěžit? 

a) Oblastní výstavy - jsou přístupné pro plemena psů vypsaná v propozicích. Jsou nejen příležitostí pro hodnocení exteriéru psů, ale i tak trochu společenskou událostí, na které se sejdou pejskaři z blízkého i vzdálenějšího okolí. Konkurence není obvykle příliš silná (až na výjimky, samozřejmě) a jde o dobrou možnost k zaučení nezkušených psů i ke zdokonalení způsobů předvádění. 
Zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz, Nejkrásnější veterán

b) Krajské výstavy - svou náplní i organizací jsou velmi podobné oblastním výstavám, liší se v víceméně jen názvem akce a názvy zadávaných titulů. Pro lovecká plemena se nepořádají.
Zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz, Nejkrásnější veterán
Pozn.: součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů. Opět záleží na znění propozic.

Nápaditosti cen na klubových výstavách se meze nekladou...c) Klubové výstavy - jsou přístupné pro plemeno či plemena sdružená v pořádajícím chovatelském klubu. V  případě, že je plemeno začleněno do více chovatelských klubů, má každý z nich právo na svou vlastní klubovou výstavu. Pokud na ní bude klub zadávat čekatelství národního šampionátu CAC, musí ji otevřít pro všechny jedince daného plemene a to bez ohledu na to, zda je vystavovatel členem pořádajícího klubu nebo ne. Jiná už je otázka titulu Klubový vítěz. Pravidla pro jeho získání vycházejí z předpisů příslušného  klubu. Současným evropským trendem klubových výstav je zadávání titulu Klubový vítěz bez jakýchkoliv omezení neboť tak lze přilákat i kvalitní zahraniční konkurenci a výstavu celkově zatraktivnit.
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz mladých (nepovinně), Klubový vítěz, Nejkrásnější veterán, BOB

d) Speciální výstavy - tato výstava může být pro dané plemeno pořádána pouze 1x v roce a to i v případě, že je plemeno chováno ve více chovatelských klubech.
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy mladých (nepovinně), Vítěz speciální výstavy, Nejkrásnější veterán, BOB

Když se opravdu zadaří...e) Národní výstavy - jsou výstavy přístupné pro všechna plemena psů
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Národní vítěz, Nejkrásnější veterán, BOB
Pozor! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav se na některých národních výstavách v ČR titul Národní vítěz nezadává. Doporučuji ověřit zadávání titulu podle znění propozic!

f) Mezinárodní výstavy - jsou výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Na mezinárodních výstavách se posuzuje podle znění výstavního řádu FCI.
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, CACIB, res.CACIB, Nejkrásnější veterán, BOB

g) Světové výstavy - jsou mezinárodní výstavy pořádané pod patronací FCI konané jednou v kalendářním roce v některé členské zemi FCI se zadáváním speciálních titulů. Země pořadatelství je určována Generálním zasedáním FCI a volí se na základě nabídek kandidatur a představených programů (podobně jako Olympiáda). 
Zadávané tituly: CAJC = Světový vítěz mladých, CAC, res. CAC, CACIB = Světový vítěz, res. CACIB, Nejkrásnější veterán, BOB 

Katalog evropské výstavy v Paříži 2002. Katalogy mezinárodních výstav pod patronací FCI musí mít na titulní straně znak FCI.h) Sekční výstavy - jsou mezinárodní výstavy pořádané pod patronací FCI konané jednou v kalendářním roce se zadáváním speciálních titulů. Země pořadatelství je určována Generálním zasedáním FCI a volí se na základě nabídek kandidatur a představených programů (podobně jako Olympiáda). Pořadatelská země spadá územím do příslušné sekce FCI.
Zadávané tituly: CAJC, Sekční vítěz mladých, CAC, res. CAC, CACIB = Sekční vítěz, res. CACIB, Nejkrásnější veterán, BOB
Pozn: členské země FCI jsou rozděleny do pěti územních sekcí: Evropská, Americko-Karibská, Asijská, Africká a Oceánsko-Australská. Tomu odpovídají i názvy jednotlivých titulů. Vítěz evropské sekční výstavy = Evropský vítěz, Vítěz evropské sekční výstavy mladých = Evropský vítěz mladých, Vítěz asijské výstavy = Asijský vítěz, Vítěz Americko-Karibské sekční výstavy = Americko-Karibský vítěz atd... 

h) Podtypy mezinárodních výstav - některé mezinárodní výstavy disponují jednou do roka speciálními tituly zadávanými na základě dohody pořadatelů v rámci národních výstavních podmínek. Místa jejich zadávání se obvykle střídají mezi několika státy. Jde o standardní výstavy pořádané pod patronací FCI (Mezinárodní kynologické organizace) a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Posuzuje podle znění výstavního řádu FCI jen držitelům titulů CACIB a nejlepšímu mladému psu a feně se obvykle zadávají speciální tituly. Mapř.:
Slavnostní výzdoba na mezinárodní výstavě. Středovýchoevropský pohár (Central-East European Cup) - tituly: Vítěz Středovýchoevropského poháru, Vítěz Středovýchoevropského poháru mladých (dosavadní pořadatelé: Polsko, Maďarsko, Čechy, Slovensko, Rumunsko atd.)
Středomořský vítěz (Mediterran winner) - Středomořský vítěz, Středomořský vítěz mladých (Itálie, San Marino, Monako...)
Bundessieger show - zadávaný titul Bundessieger (Německo, Rakousko) atd.

Kam ho máme přihlásit anebo do jaké třídy náš pes patří? 

Kariéra mnohých budoucích výstavních hvězd začíná ve třídě štěňat nebo mladých. Tohle je vítěz mladých z Liégev Belgii v roce 2003.a) třída štěňat může být nepovinně otevřena na všech typech výstav pro jedince ve věku do 6 měsíců (obvykle od 3 do 6)
b) třída dorostu může být nepovinně otevřena na všech typech výstav pro jedince ve věku 6 - 9 měsíců
c) třída mladých musí být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 9 - 18 měsíců
d) mezitřída - musí být otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 15 - 24 měsíců
e) třída otevřená musí být otevírána na všech typech výstav pro jedince starší 15 měsíců, a to bez ohledu na získané tituly či absolvované zkoušky
f) třída pracovní - musí být otevírána pro jedince starší 15 měsíců, a to:
1) na mezinárodních výstavách pouze u plemen, u kterých je jednou z podmínek pro získání titulu Interšampion absolvování zkoušky. Typ zkoušky vychází z požadavků FCI a její složení musí být doloženo tak zvaným "velkým certifikátem". Typ zkoušky opravňující k jeho vystavení vychází z požadavků FCI. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena skupiny X. 
2) na ostatních typech výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. „malý certifikát“. Ten vystavují organizace pověřené ČMKU.
g) třída vítězů - musí být otevřena na výstavě oblastní, krajské, klubové, speciální a národní. Je přístupná psům a fenám s některým z vyjmenovaných titulů: Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, šampión členského státu FCI nebo Interšampion. Platí pouze tituly získané v třídách určených pro dospělé jedince. Tudíž například titul Junioršampion není pro zařazení do třídy vítězů přípustný.
h) třída šampiónů - musí být otevřena pouze na výstavě mezinárodní a hlásit se do ní mohou jedinci s titulem šampion členského státu FCI nebo titulem Interšampion FCI
ch) třída veteránů - musí být otevírána na všech typech výstav a je přístupná psům a fenám starším 8 let
i) třída mimo konkurenci (čestná) - je nepovinně otevíraná třída, ve které se nezadávají ocenění ani tituly. V rámci této třídy vystavovatelé obvykle předvádějí výstavně velmi úspěšné psy a feny, které chtějí ukázat kynologické veřejnosti bez nároku na další tituly (pokud pro ně pořadatelé nevypíší nějakou speciální finálovou soutěž).

Pozn 1.: pro zařazení do výstavní třídy je rozhodující věk jedince v den jeho vystavení (řád FCI), 1 den před výstavou (řád ČMKU).
Pozn. 2: plemeno německý ovčák má trochu odlišné členění výstavních tříd. Odkazuji vás na znění výstavních řádů.

Základní zkratky uváděné ve výstavních řádech, propozicích a katalozích výstav

FCI - je zkratka používaná pro mezinárodní kynologickou organizaci čili Federation cynologique internationale
CAJC - je čekatelství národního šampionátu krásy mladých
Certificat d´aptitude au junior championat
CAC - je čekatelství národního (v našem případě českého) šampionátu krásy. Zkratka i tady vyjadřuje výše uvedené označení nebo spíše jeho část Certificat d´aptitude au championat
CACIB - je čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. Použitá písmena vyjadřují poměrně dlouhý oficiální název Certificat d´aptitude au championat inernational de beauté

BOB - je titul zadávaný na vyšších typech výstav (klubová, speciální, národní, mezinárodní) a označuje vítěze určitého plemene - Best of Breed
Ano, i koně lze vyhrát! Mezinárodní výstava v maďarském Szilvásvaradu ho má připraveného pro vítěze Best in Show.BOG - je titul zadávaný na výstavách národních a mezinárodních a označuje vítěze skupiny FCI - Best of Group (v anglických verzích se často setkáte i s označením BIG - Best in Group)
BIS - je titul označující vítěze výstavy - Best in Show
U nás a u našich slovenských kolegů se můžeme setkat s titulem BOD, který označuje vítěze výstavního dne v případě vícedenních výstav -
Best of Day (v zahraničí však do Best in Show obvykle postupují všichni vítězové skupin FCI a o Nejlepšího psa výstavy se soutěží mezi vítězi všech deseti skupin)

Podobné zkratky lze najít i při hodnocení výkonu:
CACIT - je čekatelství mezinárodního šampionátu práce - Certificat d´aptitude au championat inernational de travail
CACT - je čekatelství národního (u nás českého) šampionátu práce -
Certificat d´aptitude au championat de travai

Pozn.: V rámci výstavního hodnocení, ale i při hodnocení výkonu, je možné zadat i tak zvané rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo zkratkou res. V přehledu výsledků pak můžeme najít jedince res. CACIB, res. CAC, res. CACIT, res. CACT. V případě čekatelství šampionátu krásy mladých se rezervní čekatelství nezadává, stejěn jako neexistuje titul res. Světový vítěz či res. Vítěz sekční výstavy! Malý rozdíl je mezi čekatelstvím národních titulů - ta příslušný rozhodčí zadává, a mezinárodních - ta rozhodčí navrhuje a jejich definitivní potvrzení je pouze v pravomoci FCI.

Pokračování příště: ocenění, co můžete vyhrát a kdy... Díl 13.

© Ing. Libuše Brychtová  09. 07. 2006