Vystavování psů - 13.

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 

* Předchozí díl 12. - Druhy výstav, výstavní tituly, základní zkratky

Píšete si o rady aneb co jsme zatím vynechali - 2. díl.
Hodnocení, výstavní tituly a čekatelství šampionátů

Radost pro rozhodčího je vybrat krásného psa se souladným handlerem...Výstavní řád FCI (Mezinárodní kynologická organizace) a Výstavní řád ČMKU (aktuální znění obou najdete v češtině na stránkách ČMKU v sekci Řády) jsou dva základní dokumenty, kterými se řídí pořádání výstav FCI ve světě a všech výstav ČMKU v České republice. Upravený výstavní řád FCI platný od října 2005 v angličtině najdete na stránce FCI. Není to až tak nezajímavé čtení...

Když přihlašujete na výstavu...

Výstavní řád ČMKU výslovně určuje, co je nutno k přihlášce na výstavu přiložit. Požadována je vždy fotokopie průkazu původu psa nebo feny a v případě hlášení do třídy pracovní i již dříve zmíněné zmíněné certifikáty zkoušek. U štěňat, která ještě nemají vystavené průkazy původu se vpisuje do přihlášky text: PP v řízení plemenné knihy. Doloženy musí být i tituly opravňující k zařazení do třídy vítězů (fotokopie průkazu původu, kde jsou požadované tituly uvedeny nebo kopie posudkového listu) nebo třídy šampiónů (fotokopie diplomu, kterým je šampionát přiznán). Z požadavků FCI vyplývá že pro zařazení do určité třídy je rozhodující věk psa dosažený v den jeho vystavení. Je-li tedy pes hlášen na akci, která se koná v sobotu 17. 6., musí věk požadovaný pro danou třídu dovršit nejpozději v tento den. Pro zařazení do třídy pracovní platí řádně doložené zkoušky a do třídy vítězů či šampionů tituly získané do dne podání přihlášky na výstavu!

Základní hodnocení zadávané ve výstavním kruhu

O hodnocení psů rozhodují posuzovatelé exteriéru. Ti nejzkušenější za sebou mají stovky výstav po celém světě (šampion šampionů Budapešt: prezident FCI Hans Müller (Švýcarsko), Steffi Kirsbichler (Rakousko), Tamás Jakkel (Maďarsko), Goran Bodegard (Švédsko). Známky: je to systém podobný jako ve škole, od jedničky pro premianty až po dostatečnou pro ty psy, kteří se ne tak zcela podobají svému plemeni. Váhu každé známky je pak třeba zohlednit typem výstavy a konkurencí, na které byla zadána, a většinou i jménem rozhodčího, který posuzoval. Trochu jinou pomyslnou hodnotu má výborná z malé oblastní výstavy a jinou výborná z výstavy světové, kde konkurenci třeba stovky jedinců posuzoval renomovaný specialista na plemeno. Někdy není třeba, aby byla konkurence přespříliš početná, ale stačí, když se ve v konkurenci sejdou třeba tři krásní šampioni a rozhodčím je někdo, jehož jméno je zárukou opravdu kvalitního posouzení psů. K rozdílům v konkurenci a ke konkrétním doporučením se ale ještě dostaneme.

Evropská vítězka 2006 Sun Dan I´m so FunnyVýborná (V): tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu popsanému standardem plemene a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
Velmi dobrá (VD): tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
Dobrá (D): toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
Dostatečná (Dost.): toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.
Neoceněn (Neoc.): tak bývá hodnocen bývá jedinec pro vady přechodného rázu
Poznáte číňánka? Rozhodčí fenku diskvalifikoval pro "nerozpoznatelnost vzhledu plemene ". Jde ale o šampionku ruské majitelky, která ctí doporučení některých amerických chovatelů - číňánky vůbec neupravovat, tedy ani na čenichové partii. V Americe by fena možná uspěla. Vyloučen z posuzování (Diskvalif.): musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci agresivní a vzhledem neodpovídající plemeni.
Odstoupil (Odst.): zapíše se do posudkového listu, pokud majitel psa nahlásí odstoupení z posuzování před zadáním známek a pořadí. Po vyhlášení ocenění a pořadí již není odstoupení možné.

Ocenění psa se v Čechách provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).
Třída štěňat (TB) a dorostu (TD)
Velmi nadějný: žlutá barva
Nadějný: bílá
Ve třídě štěňat a dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale nezadává se titul Vítěz třídy.

Třída mladých (TM), mezitřída (Mz), otevřená (TO), pracovní (TP), šampionů (TS) (nebo vítězů), veteránů (TV):
Výborná: modrá
Velmi dobrá: červená
Dobrá: zelená
Dostatečná: fialová

Do námi uváděných tříd patří ještě třída čestná nebo-li mimo konkurenci (TC) v níž se nezadává hodnocení ocenění ani ocenění. Do případné speciální finálové soutěže obvykle postupují všichni zúčastnění jedinci.

Evropskou výstavu pořádalo Polsko v roce 2000. Za šest let, v roce 2006, je Poznaň místem konání výstavy světové.V zahraničí mnohdy stužky nedávají a dostanete jen kartičky, někde ani to ne a musí vám stačit posudek a kartička s potvrzením zadaného čekatelství. Občas mají na výstavách zcela rozdílné barvy ocenění (naposledy na EV Helsinky 2006, kde výborní dostávali červenou! Někteří věci neznalí majitelé pak téměř zkolabovali :)

Jaké tituly můžete získat přímo ve výstavním kruhu? 

Vítěz třídy
zadává se jedinci oceněnému  známkou výborný 1 ve třídě mladých, mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní může být výborným 1 zadáváno čekatelství českého  šampionátu ( ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, mezitřídě, třídě pracovní a vítězů - šampiónů CAC). 
Pozn.: ! Pro zadávání titulů v zahraničí na úrovni vítězství ve třídě se podmínky stát od státu liší a záleží na podmínkách šampionátů jednotlivých zemí. Někde se soutěží o jediný CAC mezi mezitřídou, třídou otevřenou, pracovní a šampionů, jinde se ve třídě šampionů CAC vůbec nezadává. Vždy si ověřte podmínky zadávání titulů, abyste věděli do jaké třídy máte jet bojovat o tituly.

Úspěch na Evropské výstavě 2003 pro Francii...Oblastní vítěz (OV)
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd:  mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

Krajský vítěz (KrV)
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů 

Klubový vítěz (KV)
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů. U čínských chocholatých psů je titul zadáván nejlepšímu psu a feně v každé varietě (hairless pes a fen, powder puff pes a fena).

Klubový vítěz mladých (KVM)
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, některé kluby ho však nezadávají. Zpravidla se zadává nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně. U čínských chocholatých psů je titul zadáván nejlepšímu psu a feně v každé varietě, čili všem držitelům CAJC.

Vítěz speciální výstavy (VSV)
zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů. U čínských chocholatých psů je titul zadáván nejlepšímu psu a feně v každé varietě (hairless pes a fen, powder puff pes a fena)

Vítěz speciální výstavy mladých (VSVM)
zadává se nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně, na některých speciálních výstavách se však nezadává. U čínských chocholatých psů je titul zadáván nejlepšímu psu a feně v každé varietě, čili všem držitelům CAJC.

Radost z úspěchu bychom si měli vychutnávat všichni, ale děti jí umějí vyjádřit bezprostředně. Jen my dospěláci jsme pozapomněli, jak se to dělá... Třeba vám to výstavy připomenou tak, jako mě.Národní vítěz (NV)
může být zadán nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů. U čínských chocholatých psů je titul zadáván nejlepšímu psu a feně, variety soutěží společně !
Pozor! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba si předem ověřit podle znění propozic konkrétní výstavy!

Nejhezčí veterán (Nej. veteran)
pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.

Vítěz plemene (BOB)
nezadává se na oblastních a krajských výstavách (Pozn: jsou však i takové výstavy, které titul v propozicích i katalogu uvádějí a také ho zadávají). 
Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC a podle typu výstavy z konkurence klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen.
Na mezinárodní výstavě do soutěže o BOB postupují všichni držitelé CAJC + pes i fena s titulem
CACIB.
Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu Národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC a CAC.
Pozn. například v Maďarsku se titul BOB jmenuje HFGY.

Čekatelství šampionátů

Kartičky čekateství bývají buď graficky sladěné pro celou kynologii ve státě nebo individuálně graficky zpracované dle zvyklostí v klubu. Vždy však musejí mít předepsané náležitosti: datum a místo konání, název titulu, katalogové číslo a jméno psa (případně plemeno) , podpis rozhodčího, razítko výstavy.CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách
Pozn.: v zahraničí mnohdy obdobu tohoto titulu nemají, ale zadávají různě znějící tituly pro jedince s oceněním Výborný 1 ve třídě mladých. Např. HPJ v Maďarsku, Prvak razreda mladich ve Slovinsku, Zwyc. mlodych v Polsku, Prvak mladih v Chorvatsku, Jugendsbester v Rakousku atd.

Pozn.: na zadané čekatelství CAJC (nebo na jinak pojmenované vítězství ve třídě mladých, pokud se nezadává přímo CAJC) bývají navázány další prestižní tituly udělované této věkové kategorii: Světový vítěz mladých, Evropský vítěz mladých (či jiný sekční vítěz mladých), Evropský vítěz mladých VDH atd.

CAC - čekatelství českého šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě: mezitřídě,  otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.
Pozn.: V zahraničí jsou na stejné úrovni tituly např. CWC (Polsko), CAC-VDH (Německo), CAC-CER (u ČCHP), CAC Slo (Slovinsko)... ale nemusí být zadávány v každé třídě! Záleží na podmínkách stanovených pro splnění šampionátu dané země.

reservní CAC 
může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně - pokud byl výbornému 1 zadán CAC. Res. CAC se zadává ve  třídě: mezitřída,  otevřená, pracovní, vítězů nebo šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.
Pozn.: jsou země, kde se res. CAC vůbec nezadává (např. Polsko) a jiné, kde naopak součet několika res. CAC může nahradit platný CAC (např. Slovensko).

Snem snad každého vystavovatele je zisk titulu Světový vítěz. Ich. Gessi Modrý květ se to podařilo v roce 2004 v brazislkém Rio de Janeiru. Chtělo to hodně odvahy, ale cesta se vyplatila... CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI
navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborný 1 (CAC) ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a šampiónů.

reservní CACIB 
navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupuje výborný 2 (res. CAC) ze třídy, z které byl navržen CACIB a v soutěži pokračují i výborní 1 (CAC) z ostatních tříd.

Pozn.: na zadané čekatelství CACIB bývají navázány další prestižní a čestné tituly: Světový vítěz, Sekční vítěz (např. Evropský vítěz), Mediterran winner, Central-East Europe winner, Bundessieger, Evropský vítěz VDH, vítězové zemí (např. Vítěz Rumunska), zemských celků (vítěz Badenska-Würtenberska...), vítězové měst (např. Vítěz Berlína, Aradu, San Marina...)... Všichni pořadatelé se snaží přilákat vystavovatele právě na svou akci prostřednictvím zajímavě vymyšlených výstavních titulů.

V každé třídě včetně třídy štěňat a dorostu je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř jedinců. Stanovuje se pořadí ve třídě nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou výborný a velmi dobrý (může se tedy stát, že pořadí je určeno např. následovně: V1, CAC; V2; VD 3; VD 4).
Žádný z uváděných titulů není nárokový! (to znamená, že ho rozhodčí nemusí zadat, i když zadá psovi ocenění výborný 1).

Zahraniční tituly navíc aneb o co ještě se dá někdy soutěžit

Budeš šampion? Nebudeš šampion? Kdo ví, když je štěněti teprve 5 týdnů... Našlápnuto má ale pravou tlapičkou....Best baby nebo Baby BOB - bývá zadán psovi nebo feně v konkurenci velmi nadějných 1ve třídě štěňat a určuje se tak nejlepší štěně, postupující do finálové soutěže o Nejlepší štěně buď v dané skupině FCI nebo v rámci výstavního dne se všemi skupinami FCI dohromady. Přesná definice soutěže záleží na znění propozic výstavy.

Best puppy nebo Puppy BOB -bývá zadán psovi nebo feně v konkurenci velmi nadějných 1ve třídě dorostu a určuje se tak nejlepší dorostenec, postupující do finálové soutěže o Nejlepší dorost buď ve skupině FCI, nebo pro skupiny FCI společně nebo v rámci výstavního dne. Přesná definice soutěže záleží na znění propozic výstavy.

Best junior nebo Junior BOB - bývá zadán psovi nebo feně v konkurenci Výborných 1 (případně CAJC) a určuje se tak nejlepší mladý jedinec, postupující do finálové soutěže o Nejlepšího mladého jedince buď ve skupině FCI nebo o BOD či BIS junior.

Best veteran nebo Veteran BOB - bývá zadán psovi nebo feně v konkurenci Výborných 1 ze tříd veteránů a určuje se tak nejlepší veterán plemene, postupující do finálové soutěže o Nejlepšího veterána dne či veteran BIS.

Jedna z nejcennějších kokard vůbec ... CC na Crufts!Kromě posudkového listu obvykle obdrží každý vystavovatel na našich výstavách diplom a stužku nebo kokardu. Obvykle všichni psi ocenění CAJC, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS a vítězové jednotlivých soutěží obdrží medaili nebo věcnou cenu (pohár a pod.). Na klubových a speciálních výstavách bývá dobrým zvykem, že je rozdělena řada dalších hodnotných cen. Jsou ale zahraniční výstavy, kde se vůbec nepíší posudky (posuzuje se tzv. anglickým systémem) a jedinci dostávají jen kartičky se zadanou známkou, případně s čekatelstvím šampionátu. 

Pokud se vám to všechno zdá najednou příliš složité, nezoufejte. Mám pro vás připravený jednoduchý návod ve formě modelových situací: "Co mám dělat když... "

PS
Veškeré výjimky a speciální ustanovení pro plemeno německý ovčák si prosím nastudujte v příslušných řádech sami. Píšu seriál co nejvšeobecněji tak, aby byl přínosem pro většinu vystavovatelů. Specifika jednotlivých plemen ponechávám na bedrech jejich majitelů... 

Příště: finálové soutěže... Díl 14.

© Ing. Libuše Brychtová  16. 07. 2006