Skok na kontrolory vrhů

Výbor klubu chovatelů naháčů

Předseda klubu: Jiří Linhart
Počernická 365/65
108 00 Praha 10
tel. 02/ 74 77 67 67
SMS: +43 66 43 42 67 32
e-mail: jiri@aon.at
Hlavní poradce chovu pro ČCHP:
Ing. Libuše Brychtová
U Malvazinky 8
150 00 Praha 5  
tel. 02/ 51 56 16 50
mobil: 0603/23 20 67
e-mail: libab@nahaci.cz
Hlavní poradce chovu pro PN:
Lenka Bláhová
Ohradní 1357/41

140 00 Praha 4
tel. 02/ 61 21 17 23
mobil:   0603/30 01 37
e-mail: panky@volny.cz
Jednatel: Bc. Romana Burýšková
403 37 Petrovice 275
mobil. 0602/ 88 12 19
Hospodář: Marie Svobodová
Pražská 291
250 01 Bryndýs nad Labem
tel. 0202/ 80 45 02
Výstavní referent: Světlana Beránková
Zalužanská 1269
293 01 Mladá Boleslav 
tel: 0326/ 72 10 21
mobil. 0604/ 78 23 15

e-mail: beranek.jarda@volny.cz
Bonitační referent: Ivana Cermanová
Beneše 573
500 12 Hradec Králové
tel. 049 / 527 20 65
e-mail: iva.cer@worldonline.cz
Předseda kontrolní a revizní komise:

Jan Plocek
Vysoký les 2
572 01  Polička

tel. 0463 / 74 53 78
mobil: 0604 / 65 16 25
e-mail:
plocekj@qr.pha.cdrail.cz
Člen kontrolní a revizní komise:

Alena Jankovská
Kubišova 6
182 00  Praha 8

tel. 02 / 689 95 40
mobil: 0604 / 55 77 40
Člen kontrolní a revizní komise: Ladislava Holečková
Zahradní 142
294 41 Dobrovice
 tel. 0326 / 98 76 04

 Kontroloři vrhů

Jméno kontrolora Adresa Telefon: Oblast Plemeno
Beránková Světlana Zalužanská 1269, 293 01 Mladá Boleslav 0326/ 72 10 21, 0604/ 78 23 15 Mladoboleslavsko, severní Čechy PENA
Bláhová Lenka Ohradní 1357, 140 00 Praha 4 02/ 61 21 17 23, 0603/ 30 01 37 Praha a střední Čechy PENA
Brychtová Libuše Ing. U Malvazinky 8, 150 00 Praha 5 02/ 51 56 16 50
0603/23 20 67
Po předchozí dohodě dojíždí kamkoliv ČINA
Burýšková Romana Rabasova 3351/26, 400 11 Ústí nad Labem 0602/ 88 12 19 Severní Čechy ČINA
Byrtusová Michaela 739 95 Bystřice nad Olší 619 0606/401 714
0659/352 938
Severní Morava ČINA
Cermanová Ivana Beneše 573, 500 12 Hradec Králové 12 049/ 527 20 65, 0456/ 87 16 53 Východní Čechy ČINA
Frolíková Veronika Werichova 2008/5, 412 01 Litoměřice 0416/ 73 46 29 Severní část středních Čech, severní Čechy ČINA
Holečková Ladislava Zahradní 142, 294 41 Dobrovice 0326/ 98 76 04 Střední Čechy ČINA
Podařilová Dana K lázním 540/2 , 153 00 Praha 5 02/57 96 03 96, 0603/ 46 46 00 Poradce chovu PENA PENA
Povolná Andrea Ing. Barvičova 47, 502 00 Brno   Brno, Jižní a střední Morava  PENA
Procházková Kateřina Husova 230, 431 51 Klášterec nad Ohří 0398/ 37 46 30 Západní Čechy ČINA, PENA
Tomanová Radmila Slunná 31, 715 00 Ostrava 069/ 623 17 59 Ostravsko, severní a střední Morava ČINA, PENA
Toulová Hana 664 81 Veverské Knínice 194 0502/ 42 76 09 Brno, jižní Morava ČINA
Trojanowská Drahomíra Stará Štreka 640
735 14 Orlová - Poruba
069/ 662 39 01 Ostrava, severní Morava ČINA
Žižková Věra 742 71 Hodslavice 137 0602/ 48 10 59 Morava PENA, ČINA
Všichni kontroloři jsou proškoleni na kontrolování obou plemen! Ve sloupci plemeno je orientačně uvedena jejich specializace. Vybrat si můžete kteréhokoliv kontrolora či poradce chovu nejblíže svému bydlišti.