Proč být členem klubu

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 
Činnost klubu
Výbor klubu
Členské příspěvky
Proč být členem
Zápis z členské schůze 1999
Členská schůze 2000
Stanovy
Návrh řádů
Tiskoviny pro členy

Klub chovatelů naháčů (dále jen KCHN) je dobrovolná chovatelská organizace sdružující chovatele, majitele a přátele plemen čínský chocholatý pes variety hairless i powderpuff a plemene peruánský naháč ve velikosti malý, střední a velký z celé České republiky.

Činnost klubu je velmi rozsáhlá a proto jen ve zkratce:
- KCHN systematicky propaguje a podporuje chov všech velikostí i variet naháčů
- pořádá vlastní klubové a speciální výstavy, bonitace, svody dorostu a plemeníků
- vydává klubové chovatelské normativy (stanovy, řády, směrnice)
- zastupuje své členy směrem k Českomoravské kynologické unii (ČMKU) a směrem k FCI (Mezinárodní kynologické organizaci).

Přijetí za člena KCHN probíhá formou písemné přihlášky na adresu jednatele klubu
(Romana Burýšková, Rabasova 3351/26, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 0602 /881 219)
a zaplacením členského příspěvku na příslušný rok.

Členské příspěvky:
zápisné nového člena KCHN jednorázově při vstupu 100 Kč,
členský poplatek na běžný rok 200 Kč,předplatné Zpravodaje 160
(k přihlášce přiložte kopii útržku zaplacené složenky nebo dokladu o úhradě platby,
do variabilního symbolu napište své rodné číslo, specifický symbol číslo 10)