Členské příspěvky

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
Činnost klubu
Výbor klubu
Členské příspěvky
Proč být členem
Zápis z členské schůze 1999
Členská schůze 2000
Stanovy
Návrh řádů
Tiskoviny pro členy
 

Seznam plateb schválených na ustavující členské schůzi
13.11.1999 v Nymburce

 

členové klubu

nečlenové klubu
Členský příspěvek  200,-- 0,--
zpravodaj 4x ročně 160,-- 200,--
zápisné nového člena 100,-- 0,--
Bonitace 300,-- 500,--
Svod mladých zdarma 50,--
Vystavení krycího listu 150,-- 300,--
Krycí list express 300,-- 500,--
KOV cestovné paušálem 550,-- 700,--
Kontrola vrhu (nezměněno) 100,-- 300,--
Kontroly vrhů: vzhledem k vysokému navýšení cen pohonných hmot a nevyhovujícímu způsobu inkasování peněz za prováděné kontroly vrhů výbor odsouhlasil následující úpravu tarifů:

a) Člen klubu: paušální poplatek za kontrolu vrhu je 550,- + 100,-
Toto platí při vzdálenosti do 80 km mezi bydlištěm kontrolora a nahlášeným umístěním vrhu. Každý další kilometr navíc (myšleno ideální nejkratší možnou cestou), je chovatel povinen doplatit částku 5,-. Doplatek 5 Kč neplatí v případech, kdy je vzdálenost mezi bydlištěm nejbližšího!! kontrolora a umístěním vrhu větší než 80 km, když nejbližší kontrolor odmítne kontrolu vrhu provést nebo z jiných závažných důvodů.
b) Nečlen klubu: paušální poplatek 1000,- při vzdálenosti do 60 km mezi bydlištěm kontrolora
a umistěním vrhu. Dále platí stejné podmínky jako u člena klubu.

Platnost nového ceníku: od 1.7. 2000

Krycím listem express se rozumí požadavek na vystavení krycího listu v kratší době než 20 pracovních dní (stanoveno novým CHŘ).

Do ceny zápisného pro nové členy klubu je zahrnuto předání standardních materiálů jako jsou Stanovy a řády klubu a také plánovaný „Info zpravodaj“ pro nové čIeny.

Platbu za Zpravodaj lze provést současně s platbou členského poplatku za kalendářní rok, celková suma tedy bude 360,-. Složenky jsou k dispozici u členů výboru.


powderpuff psi z vrhu E Modry kvet.jpg (28862 bytes)

A co Vám za Váš členský příspěvek KCHN nabízí?

- slevy z cen při vydávání průkazů původu (200 Kč sleva z každého PP) a z dalších služeb plemenné knihy (např. 300 Kč sleva z každé přeregistrace do chovu a stejná při zápisu importovaného jedince, 100 Kč sleva při upomínce z PK atd.)
- slevy při chovatelských akcích klubu jako jsou výstavy, svody dorostu a bonitace (sleva 300 Kč na bonitaci a na klubem pořádaných výstavách, 50 Kč na svodu dorostu atd.
- 4x ročně "ZPRAVODAJ", který obsahuje informace o veškerém dění v klubu, chovatelské novinky, výsledky výstav a články o dění na nich, zkušenosti chovatelů včetně chovatelské inzerce. Hlavní předností Zpravodaje je otevřené poskytování všech chovatelských informací: seznam vystavených krycích listů, výsledky bonitací, soupis kontrol vrhů, každoroční vyhodnocení chovu naháčů.
- v případě aktuální potřeby "Expresní informace", což je rychlá forma předávání nejdůležitějších bleskových zpráv o dění v Klubu, vycházejí příležitostně
-
zkušené poradce chovu - specialisty - odděleně pro každé plemeno naháčů, kteří jsou stále k dispozici jak začínajícím majitelům, tak chovatelům i zájemcům o štěňata
- proškolené kontrolory vrhů pro celé území ČR, fotografickou evidenci vrhů i psů a fen
- jednu speciální a jednu klubovou výstavu naháčů ročně se zadáváním titulů CAC, Klubový vítěz (tento titul bez členství v Klubu nelze získat) a titul Vítěz speciální výstavy. Pořádání obou výstav se pravidelně střídá v Čechách a na Moravě, jaro a podzim.
- každoročně 3 až 4 bonitace (dvě v Čechách a jedna až dvě na Moravě), každý druhý rok svod chovných psů
- propagační klubové předměty zaměřené na rozšíření znalosti plemen naháčů mezi veřejností
- internetové stránky o naháčích a KCHN (www.nahaci.cz) a možnost korespondovat se všemi členy výboru prostřednictvím elektronické pošty
- aktivní podporu práce chovatelů zjednodušením agendy pomocí připravených formulářů
- vždy ochotné a obětavé členy výboru

Výbor Klubu chovatelů naháčů ČR Vám gratuluje k rozhodnutí
stát se členem KCHN a těší se s Vámi na spolupráci.