Návrh řádů

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 
Návrh řádů
Bonitační řád
Chovatelský a zápisní řád

Milí členové klubu naháčů, milí návštěvníci internetu,

Předkládám vám navrhované znění chovatelských normativů pro Klub chovatelů naháčů.
Předem podotýkám:

- nejde o náhlý výmysl chorého mozku, ale o řády zpracované fundovaným právníkem a doplněné o zkušenosti řady zkušených chovatelů, platné ve více klubech. Tudíž žádný objev Ameriky.

  • než se rozhodnete vypustit či případně přidat nějakou pasáž zvažte prosím, zda tento zásah nenaruší návaznost jednotlivých paragrafů či smysl řádu
  • pokuste se porovnat dosud platné řády s těmito a udělat si vlastní názor
  • budu ráda, pošlete-li mi svůj názor e-mailem
 

Do doby schválení nových řádů dle zde uvedených návrhů a jejich případných dodatků (budou předloženy ke schválení na členské volební schůzi v listopadu 2000) platí dosavadní řády KCHČaN kromě Stanov, které již máme schváleny!

 ing. Libuše Brychtová

Eibie Modry kvet.jpg (15126 bytes)