Členská schůze 2000

Úvod (Home) Výstavy (Shows)  Chov číňani (CCD) Z médií (Press) Inzerce (Puppies)
Standardy Ke čtení Chov peruáni (Peruvians) Foto (Photo)  z Haliparku
 
Činnost klubu
Výbor klubu
Členské příspěvky
Proč být členem
Zápis z členské schůze 1999
Členská schůze 2000
Stanovy
Návrh řádů
Tiskoviny pro členy

Volební členská schůze Klubu chovatelů naháčů ČR se konala

v sobotu 11. listopadu 2000 od 10 hodin do 15 hodin
v Kulturní domě  Praha 9 – Kbely, Toužimská 244

Pokud výbor klubu zašle zápis a usnesení z této schůze, najdete je právě na tomto místě.

Program volební členské schůze KCHN ČR
1.   zahájení
2.   schválení programu schůze
3.   schválení jednacího a volebního řádu
4.   volba komisí - mandátová, návrhová a volební
5.   zprávy členů předsednictva  KCHN
     
- zpráva předsedy
      - zpráva jednatele
      - zpráva hospodáře
      - zpráva výstavního a bonitačního referenta
      - zpráva tiskového referenta
      - zprávy obou poradců chovu
      - zpráva předsedy revizní komise
6.   diskuse ke zprávám
7.   slavnostní vyhlášení klubových šampionů
8.   sestavení kandidátní listiny a představení kandidátů
9.   volby nového výboru na příští tříleté období (tajné)
10. schválení návrhů klubových řádů + diskuse
11. výsledky voleb
12. usnesení